Giá trị tốt lõi

Chúng tôi xây dựng công ty dựa trên những cam kết giá trị để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, để đạt được như thế, chúng tôi hướng tới 5 giá trị cốt lõi như sau;

Tận tâm: Đức Lợi luôn chú trọng đến yếu tố tận tâm trong làm việc. Đội ngũ nhân viên phải thực sự có tâm huyết và mong muốn làm nghề, đem đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Đạo đức: Đối với một nhà kinh doanh, đạo đức đóng vai trò cực kỳ quan trọng, Đức Lợi cam kết sẽ luôn trung thực, liêm chính trong ứng xử và làm việc đối với những đối tác và nhân viên của mình.

Tôn trọng: Để nhận được sự tin tưởng nhiều hơn, Đức Lợi luôn coi sự tôn trọng đối với khách hàng, đối tác và nhân viên là tiêu chí mấu chốt để phát triển.

Tuân thủ: Đức Lợi luôn tuân thủ theo đúng với luật pháp, những quy định của nhà nước trong kinh doanh để có được môi trường phát triển bền vững nhất.

Trách nhiệm: Trách nhiệm với tập thể công ty, tới khách hàng, tới môi trường và cộng đồng, xã hội.